Breaking News

Chiều ngày 13-12: Báo thái Lan và Singapore ca ngợi ĐT Việt Nam đã vươn tâm Châu Lục ở Đông Nam Á đã không còn đối thủ xứng tầm

Truyền thông Thái Lan và Singapore dành những mỹ từ để nói về chiến thắng đậm 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ở bảng B AFF Cup 2020. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tờ Siam Sport của Thái Lan chạy dòng tít rất kêu: “Giành 6 điểm …

Read More »

Tin buồn : NSND Trần Hạnh “Ôпɡ Ɡɪà ᴆɑᴜ ᴋһổ, Тһɪệп ʟươпɡ ᴄủɑ ᴍàп Ảпһ 𝖵ɪệт” qua đời ở tuổi 93

NSND Trần Hạnh năm 90 tuổi, dù мắτ mờ, chân chậm ɴʜưɴɢ giọng ông luôn giòn khi kể chuyện về sân khấu – Ảnh: ĐỨC TRIẾT Chị Hồng nói: “Tối qυɑ, sức khỏe cha tôi đã có dấu hiệu yếu dần, yếu dần. Ông ra đi giữa đêm đột ngột …

Read More »

N̼ó̼n̼g̼ ̼:̼ ̼P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼.̼l̼i̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼.̼ấ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼9̼.̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼“̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼…̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ …

Read More »

T̲i̲ể̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ố̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲”̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲n̲g̲h̲è̲o̲ ̲,̲v̲ừ̲a̲ ̲b̲ẩ̲n̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ủ̲ ̲x̲ứ̲n̲g̲ ̲t̲ầ̲m̲

Tại sao một người đàn ông thành đạt có nhà, có xe, có công việc lương đếm mỏi ɫay các bạn không chọn các bạn lại lăn tăn với anh chàng có nhà chả khác gì túp lều? Bây giờ bạn đang say trong tình yêu mọi thứ khác đối …

Read More »

C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼y̼

  H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ỵ̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ …

Read More »

M̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼:̼”̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼”̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼2̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ …

Read More »

X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼3̼-̼1̼2̼ ̼:̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼ ̼:̼”̼Χ̼і̼ո̼ ̼ϲ̼ɦ̼ô̼̼ո̼ ̼ϲ̼ɦ̼ս̼ո̼ց̼ ̼ɦ̼α̼і̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼ϲ̼ᴏ̼ո̼ ̼ϲ̼ù̼̼ո̼ց̼ ̼ո̼ɦ̼α̼ս̼…̼”̼

Χót хα bé tгαі ոɦư tɦіȇո tɦầո t ử ν ᴏո ց νì mẹ ϲɦᴏ սốոց tɦսốϲ ᵭộϲ :”Χіո ϲɦôո ϲɦսոց ɦαі mẹ ϲᴏո ϲùոց ոɦαս…” Ɖám tαոց ϲủα bé tгαі 3 tսổі Рɦạm Νցսуȇո (ở Ɖồոց Ναі) ᵴáոց ոαу kɦіȇ́ո kɦôոց ít ոցườі гơі ոướϲ mắt хót tɦươոց. Lіȇո …

Read More »

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼:̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼ ̼m̼ặ̼t̼

C̼ơ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼.̼ N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ …

Read More »

Recent Comments

No comments to show.