Breaking News

M̲Ớ̲I̲ ̲N̲H̲Ấ̲T̲ ̲:̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲s̲h̲o̲p̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲,̲ ̲t̲ị̲t̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲ạ̲

N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼1̼6̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼p̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼h̼o̼p̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

Công an trắng đêm khám shop nơi nữ sinh Thanh Hóa trộm váy bị hành hạ
C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼
Công an trắng đêm khám shop nơi nữ sinh Thanh Hóa trộm váy bị hành hạ
B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼
Công an trắng đêm khám shop nơi nữ sinh Thanh Hóa trộm váy bị hành hạ
Công an trắng đêm khám shop nơi nữ sinh Thanh Hóa trộm váy bị hành hạ
Ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼
Công an trắng đêm khám shop nơi nữ sinh Thanh Hóa trộm váy bị hành hạ
H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼
Công an trắng đêm khám shop nơi nữ sinh Thanh Hóa trộm váy bị hành hạ
Công an trắng đêm khám shop nơi nữ sinh Thanh Hóa trộm váy bị hành hạ
1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼1̼2̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼–̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼ở̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼“̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼6̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼y̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼c̼o̼n̼g̼-̼a̼n̼-̼t̼r̼a̼n̼g̼-̼d̼e̼m̼-̼k̼h̼a̼m̼-̼s̼h̼o̼p̼-̼n̼o̼i̼-̼n̼u̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼h̼o̼a̼-̼t̼r̼o̼m̼-̼v̼a̼y̼-̼b̼i̼-̼h̼a̼n̼h̼-̼h̼a̼-̼7̼9̼8̼3̼0̼0̼.̼h̼t̼m̼l̼

About admin

Check Also

1

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.