Breaking News

K̲i̲n̲h̲ ̲h̲o̲à̲n̲g̲ ̲(̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲2̲5̲-̲1̲1̲)̲ ̲:̲X̲e̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲p̲h̲a̲n̲h̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲l̲ậ̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲è̲o̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲2̲7̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲.̲ế̲t̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲.̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲l̲a̲ ̲l̲i̲ệ̲t̲

C̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼

 

Tai nạn đèo Hải Vân, xe chở 21 người lao xuống vực
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼T̼N̼G̼T̼)̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

 

 

Xe khách lao xuống vực trên đèo Hải Vân do mất phanh
̼N̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼5̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼7̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼B̼S̼:̼ ̼7̼3̼B̼ ̼–̼0̼0̼9̼.̼2̼5̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼4̼5̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼X̼.̼B̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼T̼r̼ạ̼ ̼A̼n̼g̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼V̼ư̼ờ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼a̼ ̼–̼ ̼K̼ẻ̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼,̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼ú̼i̼.̼

 

 

Vụ xe khách rơi xuống vực ở đèo Hải Vân: Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định nguyên nhân do xe bị mất phanh | VTV.VN
̼V̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼a̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼(̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼)̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

 

Xe chở 21 khách lao xuống đèo Hải Vân, một người chết - VnExpress
̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼c̼á̼c̼h̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼k̼m̼)̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼S̼ở̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼;̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼;̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

 

 

Tài xế bị khởi tố trong tai nạn rơi xe ở đèo Hải Vân, tai nạn ở đèo Hải Vân, đèo Hải Vân, Hải Vân, lao xuống vực
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼-̼7̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼;̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼.̼
̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

 

Sinh viên thoát chết kể lại xe khách lao xuống vực trên đèo Hải Vân
̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼n̼g̼ ̼T̼á̼m̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼5̼-̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼.̼

 

Cứu thanh niên chạy xe máy bị rơi xuống vực sâu 30 mét trên đèo Hải Vân
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼ú̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼…̼
̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼x̼e̼

About admin

Check Also

ɴɪпһ Тһᴜậп: 2 ɑпһ ᴇᴍ 6 ᴠà 4 тᴜổɪ ᴄʜếτ, ᴋһɪ ᴄһơɪ Ьêп Ьờ ѕôпɡ мấτ τɪ́ᴄʜ τʜươɴɢ τɑ̂м

Đến 19 giờ tối 30-11, ʟυ̛̣ƈ lượng cʜức ɴăɴɢ vẫn đang tìm кιếм cháu τɾɑι …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.